IMPLANTY – SZABLONY CHIRURGICZNE 3D

Zastosowanie szablonów chirurgicznych w leczeniu implantologicznym umożliwia wszczepienie implantu w ciągu kilkunastu minut, z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa oraz minimalnej inwazyjności zabiegu implantologicznego. Jednocześnie planowanie zabiegu w programie komputerowym i wydrukowanie szablonu implantologicznego w drukarce 3D pozwala na idealną pozycję implantu względem otaczających zębów oraz maksymalne wykorzystanie istniejących warunków kostnych pacjenta.
Największe zalety wszczepienia implantu za pomocą szablonu implantologicznego to:

• idealna, zaplanowana komputerowo pozycja implantu
• możliwość komputerowego zaplanowania i wykonania korony tymczasowej przed zabiegiem
• brak ran dziąsła po zabiegu (wymagana odpowiednia szerokość dziąsła)
• znacznie szybsze gojenie – brak cięć skalpelem (wymagana odpowiednia szerokość dziąsła).

Zastosowanie szablonu chirurgicznego jest idealnym rozwiązaniem u osób obawiających się zabiegu wszczepienia implantu, pragnących mieć wykonany zabieg w jak najmniej inwazyjny sposób, bez nacinania dziąsła – techniką bezpłatową – flapless.

Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg leczenia metodą Flapless przy użyciu szablonu 3D:

– pierwsza wizyta: chirurg przeprowadza konsultacje implantologiczną, podczas której przedstawia pacjentowi możliwe sposoby odbudowy brakujących zębów, oraz ocenia możliwości wszczepienia implantu przy pomocy szablonu chirurgicznego metodą Flapless w oparciu o tomografię komputerową i ocenę jakości i szerokości dziąsła w miejscu brakującego zęba/zębów. Wizytę kończy wykonanie skanu uzębienia za pomocą amerykańskiego skanera I-tero, niezbędne do wykonania szablonu 3D. Dzięki zastosowaniu skanera wewnatrzustnego nie jest już konieczne wykonywanie wycisków, które nie należą do ulubich procedur stomatologicznych.
– druga wizyta: przed tą wizytą, lekarz projektuje komputerowo szablon implantologiczny i zleca jego wydrukowanie na drukarce 3D. Następnie po znieczuleniu pacjenta chirurg wykonuje nawierty pod implant za pomocą założonego w ustach szablonu. Szablon opiera się na sąsiednich zębach pacjenta lub dziąsłach. Po nawiertach i umieszczeniu implantu, rana nad implantem zabezpieczana jest śrubą gojącą. Nie ma konieczności zakładania szwów a gojenie przebiega znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnego sposobu wszczepienia implantów. Po okresie wgajania implantów trwającym ok. 3m-ce możliwe jest wykonanie koron na implantach.

Poniżej link do animacji z zabiegu wszczepienia implantu za pomocą szablonu chirurgicznego.