PROTETYKA SZCZECIN

Pacjenci przychodzący do gabinetu dentystycznego nie zawsze wiedzą jaka jest różnica między różnymi rodzajami uzupełnień protetycznych i pytają: co zrobić, aby mieć zdrowe i piękne zęby. Często spotykamy się z pytaniem:

CZY LEPIEJ JEST WYKONAĆ KORONY CERAMICZNE CZY LICÓWKI DENTYSTYCZNE?

Często ciężko udzielić jednoznacznej uogólnionej odpowiedzi , gdy mówimy o technikach dentystycznych i zdrowiu zębów. Oczywiście najlepiej przeprowadzić za każdym razem dogłębną analizę sytuacji indywidualnego pacjenta.
Zwykle, gdy mówimy o uzupełnieniach protetycznych , mamy na myśli licówki dentystyczne , korony ceramiczne (z metalową konstrukcją wsporczą lub bez), stałe mosty lub wyjmowane protezy. Niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem jest też zastosowanie implantów. Mówimy wtedy o leczeniu implantologicznym. Implant jest, w rzeczywistości substytutem korzenia zębowego i wykonany jest z tytanu. Dopiero na implancie montuje się koronę protetyczną wykoaną z bardzo estetycznego materiału ceramicznego do złudzenia przypominającego prawdziwą naturolaną koronę zębową. Oznacza to, że najlepsi protetycy często nie są implantologami, podobnie jak najlepsi implantolodzy nie zawsze są protetykami. Implantacji dokonuje w naszym gabinecie doświadczony dr Artur Nowak, który na co dzień wykonuje skomplikowane zabiegi operacyjne w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szczecinie.
Istnieją różne mozliwości leczenia stomatologicznego/protetycznego w zależności od sytuacji i warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Wszystkie te interwencje mają zarówno wartość estetyczną, jak i funkcjonalną. Ważne jest jednak wyjaśnienie, która interwencja jest potrzebna w konkretnym przypadku. Najpierw zajmiemy się narzędziami dostępnymi dla dentysty prowadzącego samo leczenie protetyczne, gdy nie są konieczne zabiegi chirurgiczne polegające na implantacji, lub regeneracji kości.

KORONY PROTETYCZNE A LICÓWKI

W porównaniu do licówek dentystycznych korony są z pewnością bardziej inwazyjne i mają inny cel: odbudowę całego zęba sztuczną koroną dentystyczną. Podstawowa zasada jest taka sama jak przy licówkach, tj. Pokrycie zęba materiałem ceramicznym zdolnym do maskowania problemów spowodowanych urazem, próchnicą lub dewitalizacją, które zmieniły kolor szkliwa lub osłabiły strukturę samego zęba.

Do niedawna, aby zastąpić naturalną koronę zęba koroną protetyczną trzeba było go znacznie oszlifować tak aby stał się kikutem. W ten sposób ząb tracił część tkanek, a przede wszystkim zęby prawie zawsze ulegały dewitalizacji, a wręcz konieczne było leczenie kanałowe. W celu wykonania wytrzymałego uzupełnienia protetycznego, odpornego na duże siły zgryzowe w przeszłości korony musiały mieć znaczną grubość. Dzięki wprowadzeniu nowych, bardziej wydajnych materiałów, takich jak dwukrzemian litu, dziś można wytwarzać bardzo cienkie korony pełnoceramiczne, na cyrkonie, takie jak licówki pełnoceramiczne.

Korony tego typu wykonane są z dwukrzemianu litu , materiału ceramicznego tak odpornego, że pozwala na odbudowę zęba przez opiłowanie go w bardzo niewielkim stopniu, w wielu przypadkach nawet bez usuwania całej naturalnej warstwy szkliwa zębów. Właśnie z tego powodu licówki pełnoceramiczne mają jednocześnie charakterystykę koron i licówek. Dzięki zaletom materiału ceramicznego osiągają wytrzymałości koron protetycznych i pełną estetykę. Stanowią one doskonałe i bardzo zachowawcze rozwiązanie protetyczne.

W naszym gabinecie dentystycznym w Szczecinie stosujemy technologię 3D do planowania leczenia protetycznego. Nie ma już potrzeby pobierać wycisków uzębienia za pomocą masy wyciskowej, czyli weliminowany zostaje nielubiany przez pacjentów etap pobierania wycisków stomatologicznych. Zamiast wycisków stosujemy skaner wewnątrzustny iTERO. Z techniką skanowania wewnątrzustnego mogą się Państwo zapoznać klikając w poniższy link

ZDEWITALIZOWANE ZĘBY A ODBUDOWA PROTETYCZNA

Ząb może zostać zdewitalizowany/martwy po urazie lub próchnicy, która pochłonęła część zęba. Po leczeniu endodontycznym, które ma na celu usunięcie zakażonej miazgi i wypełnienie zęba materiałem biokompatybilnym, dentysta musi odbudować ząb. Lepsze licówki czy korony w tych przypadkach? Biorąc pod uwagę zakres interwencji, a przede wszystkim pozycję zęba, w takich przypadkach zwykle zaleca się wykonanie korony protetycznej.

WADY ZGRYZU A LECZENIE PROTETYCZNE

Zazwyczaj krzywe zęby są problemem dla pacjentów. Zwłaszcza gdy prowadzą oni życie pełne kontaktów z innymi i często uśmiechają się z powodów zawodowych, ale także dla tych, którzy po prostu uważają swój uśmiech za ważny. Z funkcjonalnego punktu widzenia wada zgryzu często wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia zębów, ale także dla stawu skroniowo-żuchwowego.

Czy w takim przypadku możemy zastosować licówki lub korony protetyczne ? Niestety nie, ten rodzaj problemu należy rozwiązać zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, stosując leczenie ortodontyczne, które szczególnie w przypadkach większych wymagań estetycznych pacjenta można rozwinąć za pomocą technik niewidocznych. Dobrym rozwiązaniem są tutaj aparaty przezroczyste, w formie nakładek prostującyh zęby np., Orthocaps, Invisalign, lub stałe aparaty pełnoceramiczne wargowe, lub aparaty stałe językowe.
Mogą jednak zdarzyć się przypadki, w których licówki protetyczne staną się dopuszczalnym i wystarczającym rozwiązaniem niewielkich rotacji i stłoczeń zębów.

ŻÓŁTE ZĘBY LUB PRZEBARWIONE ZĘBY: JAK UZYSKAĆ OLŚNIEWAJĄCY UŚMIECH?

Wielu pacjentów prosi o licówki dentystyczne, aby rozwiązać problem żółtych zębów, ale dopóki zabarwienie zęba nie jest nadmierne, problem ten można rozwiązać za pomocą wybielania zębów . Odwrotnie, gdy zęby (niektóre lub wszystkie) mają brzydki kształt i są nieregularne, zbyt małe, zbyt duże, zbyt szerokie, szpiczaste, złamane z powodu urazu lub zużyte z biegiem czasu, można zdecydować czy zastosować licówki dentystyczne, wypełnienie kompozytowe, czy też wykonać korony pełnoceramiczne. Najmniej inwazyjnym rozwiązaniem jest wypełnienie/ pokrycie zęba estetycznym, jasnym materiałem kompozytowym. Można tu również rozwiązać problemy różnic koloru między zębem a korzeniem. W przypadku odsłonięcia korzenia, lub odpryskiwania szkliwa zęba z powierzchni wargowej w okolicy dziąsła. U pacjentów, którzy zaciskają zęby lub zgrzytają nimi powstawać mogą właśnie takie odpryski fragmentów zęba lub wytarte, żółte ubytki. W przypadku większych problemów zalecane są tutaj licówki dentystyczne, lub korony pełnoceramiczne.