Protetyka

UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE są używane do zastąpienia utraconego uzębienia. Odbudowa braków zębowych ma duże znaczenie ze względów funkcjonalnych i estetycznych. Braki zębowe mogą być bardzo krępujące i powodować zaburzenia układu stomatognatycznego, znajdziemy na nie rozwiązanie – zapraszamy na konsultację do naszego gabinetu w SzczeciniePROTETYKA STOMATOLOGICZNA jest dziedziną stomatologii, która zajmuje się projektowaniem i budową uzupełnień protetycznych zgodnych z następującymi wymaganiami:

  • Funkcjonalność: dotyczy przywrócenia prawidłowego żucia i funkcji stawów skroniowo-żuchwowych, poprawy wymowy.
  • Wytrzymałość: proteza musi wytrzymać obciążenie mechaniczne podczas żucia jak i warunki chemiczne panujące w jamie ustnej.
  • Biokompatybilność: proteza musi być wykonana z materiałów, które nie są toksycznei nie mogą mieć „ostrych krawędzi”, które mogłyby uszkodzić tkanki.
  • Estetyka: sztuczne zęby muszą być jak najbardziej podobne do naturalnych, aby nie zmieniać prawidłowego profilu twarzy pacjenta.

STAŁE UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE – KORONY, MOSTY

powinny spełnać następujące cechy:

  • Anatomiczna perfekcja: konieczna jest rekonstrukcja brakującego zęba w sposób możliwie najbardziej zbliżony do tego, jaki miał pacjent przed utratą, a więc ze wszystkimi cechami, jakie miał zdrowy ząb; do tej rekonstrukcji możemy wykorzystać dowolne inne zęby obecne w łuku.
  • Punkty styczne: należy je odbudować podczas modelowania nowych zębów z trzech powodów: równomiernego rozkładu obciążenia żucia na całym łuku, a następnie ochrony poszczególnych więzadeł zębodołu zębowego; aby uniknąć „migracji” zęba odbudowanego lub sąsiedniego; w celu ochrony brodawek międzyzębowych przed uszkodzeniem jak i zaleganiem pokarmu.
  • Prawidłowa okluzja: ważne jest, aby przywrócić ją do odpowiedniej funkcjonalności.
  • Prawidłowe odtworzenie długiej osi zębów.

 KORONY

protetyka szczecin

Korony mogą być osadzone na własnym korzeniu pacjenta lub na implancie.  Korony i  mosty mogą być wykonane z metalu, z metalu i  ceramiki, tylko z ceramiki.

MOSTY

najlepsza protetyka szczecin

W mostach brakujące zęby zastąpione zostają poprzez most oparty na zębach sąsiadujących z luką zębową zwanych filarami. Wiążę się to z koniecznością oszlifowania zębów filarowych. W związku z tym w przypadku gdy zęby te są zdrowe lepszym rozwiązaniem jest odbudowa braku zębowego poprzez wszczepienie implantu i zamocowanie na nim korony zębowej.

ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH

odbudowa protetyczna na implantach szczecin

W tym przypadku korzeń brakującego zęba zastępuje się implantem dentystycznym zwykle wykonanym z tytanu lub biokompatybilnych stopów, a na nim osadza się element protetyczny. Dzięki implantom możliwe jest zastąpienie pojedynczych zębów lub wykonanie mostów lub większych konstrukcji, które mogą nawet zastąpić wszystkie elementy całego łuku zębowego.

 LICÓWKI

licówki szczecin

 Licówki porcelanowe to cienkie płytki ceramiczne, które są cementowane na przedsionkowej powierzchni zębów. Zęby, które mają licówkę, są lekko oszlifowane, aby zrobić miejsce na ceramikę. Jednak ich przygotowanie jest niezwykle konserwatywne i musi być utrzymywane na poziomie najbardziej powierzchownej części zęba – szkliwa. Szkliwo  pozwala na optymalną przyczepność licówekc ceramicznych.

PROTEZA RUCHOMA

Termin „proteza ruchoma” odnosi się do wszystkich protez zaprojektowanych w celu zastąpienia całych łuków zębowych lub ich części. Nazywa się je ruchomymi,  ponieważ mogą być łatwo usunięte z jamy ustnej przez pacjenta.

PROTEZA CZĘŚCIOWA

PROTEZA CZĘŚCIOWA szczecin

Częściowa proteza odbudowuje braki zębowe. Mocowana jest za pomocą klamer na pozostałych zębach pacjenta. Można tu wyróżnić protezę szkieletową z metalową strukturą nośną. Istnieją również bardziej estetyczne rozwiązania protetyczne. Można wykonać protezy szkieletopodobne z żywicy acetalowej lub termoprasowane bez metalowych klamer. Możliwe jest również zastosowanie protez na bazie nylonu, a zatem bez metalu i o wspaniałych cechach biokompatybilności i elastyczności .

CAŁKOWITA PROTEZA

całkowita proteza szczecin

Całkowita proteza przywraca funkcję fizjologiczną narządu żucia w przypadku braku wszystkich zębów w danym łuku zębowym. Obciążenia wyzwalane podczas żucia są rozładowywane na błonie śluzowej i kości leżącej pod nią. Podczas wykonywania tej protezy należy uszanować profil twarzy pacjenta. Protezę tą pacjent może usunąć i ponownie włożyć o dowolnej porze dnia.

Jest to urządzenie, które może zastąpić całe bezzębne łuki, składa się z konstrukcji wykonanej z żywicy akrylowej. Zastosowane zęby mogą być wykonane z żywicy akrylowej lub ceramiki. Dzięki obecnie produkowanym zębom uzyskuje się doskonałe wyniki estetyczne. Ważne są również  umiejętności technika dentystycznego. Prawidłowo wykonana proteza ma fundamentalne znaczenie, szczególnie w przypadku zębów przednich, dzięki czemu możemy uzyskać naturalny wygląd uzupełnienia, dobrze dopasowany do twarzy i wyrazu twarzy pacjenta.

Proteza może być również osadzona na implantach uprzednio wszczepionych w bezzębny wyrostek zębowy. Zwiększa to w znaczny sposób retencję protezy i poprawia jakość życia pacjenta.

Protetyka Szczecin – zapraszamy na konsultację ul. Mazurska 3/1, tel: 535083300.