Implanty

Braki zębowe mogą być bardzo krępujące i powodować zaburzenia układu stomatognatycznego, znajdziemy na nie rozwiązanie – zapraszamy na konsultację do naszego gabinetu w Szczecinie. Implant jest świetnym  rozwiązaniem chirurgiczno-protetycznym stosowanym w celu rehabilitacji funkcjonalnej i estetycznej utraty lub wrodzonego braku jednego lub większej liczby zębów. Pozwalając na podparcie protetycznego substytutu zęba/zębów przez bezpośrednie połączenie wszczepu z kością dzięki procesowi biologicznemu znanemu jako osseointegracja; można go wszczepić zarówno do szczęki, jak i żuchwy.

implanty szczecin

Implant wszczepiany  jest na początku sam, dzięki czemu osteointegracja zachodzi łatwiej, a dopiero później dodaje się widoczne uzupełnienie protetyczne; w związku z tym niezbędna jest zmienna ilość czasu, aby osiągnąć prawidłową osteointegrację.

Może być stosowany do wspierania pojedynczych koron i mostów protetycznych.

Tytan jest najczęściej używanym materiałemw czystej postaci, ponieważ umożliwia lepszą osteointegrację, tworząc ścisłą więź z kością. Uproszczone modele implantów o zmniejszonych wymiarach (tzw. Mini-implanty ) są również stosowane w  ortodoncji, aby zapewnić tymczasowe punkty mocowania potrzebne do ortodontycznego przemieszczania zębów.

implantologia szczecin

Sukces lub porażka leczenia zależy od stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, co ma  wpływ na osteointegrację i stan tkanek jamy ustnej. Naprężenie mechaniczne, któremu implant musiałaby sprostać w ciągu swojego pobytu w jamie ustnej, musi zostać starannie ocenione. Właściwe zaplanowanie pozycji i liczby implantów jest fundamentalne dla długoterminowego powodzenia leczenia, ponieważ siły biomechaniczne działające podczas żucia mogą być bardzo znaczące. Położenie implantów zależy od położenia i kąta sąsiednich zębów, ocenia sięje za pomocą symulacji laboratoryjnych, lub zastosowania tomografii komputerowej z symulacjami CAD / CAM.

Warunkiem długoterminowego sukcesu implantów zębowych i osteointegracji są zdrowe kości i dziąsła. W związku z faktem, że tkanki te mogą zaniknąć po zabiegu ekstrakcji stomatologicznej, czasami konieczne jest uciekanie się do przeszczepów dziąseł lub podnoszenia zatoki szczękowej w celu odtworzenia idealnych warunków anatomicznych. Ostateczna praca protetyczna może być przymocowana na stałe lub zdejmowana; w każdym przypadku jest ona  połączona z elementem implantu.

Ryzyko i powikłania związane z terapią implantologiczną są podzielone na te, które występują podczas operacji (takie jak nadmierne krwawienie lub uszkodzenie nerwów ), oraz te, które występują w ciągu pierwszych sześciu miesięcy (takie jak infekcja i brak osseointegracji), oraz te, które występują w dłuższym okresie (takie jak peri-implantitis i mechaniczne pęknięcia). W obecności zdrowych tkanek, dobrze zintegrowany implant z odpowiednimi obciążeniami biomechanicznymi może mieć długoterminowy wskaźnik sukcesu od 93% do 98%.

Zapraszamy! Implanty Szczecin, ul. Mazurska 3/1, tel: 535083300. Umów się na konsultację już dziś!

most na implantach szczecin