Leczenie chorób błony śluzowej

Choroby błony śluzowej

Jama ustna to nie tylko zęby. To także tkanki miękkie takie jak dziąsła, język, wargi, błona śluzowa policzków, dna jamy ustnej oraz podniebienia twardego i miękkiego. Wiele chorób ogólnoustrojowych może manifestować się właśnie w obrębie tych tkanek. Często jama ustna jest odbiciem zdrowia ogólnego i tego, co dzieje się w całym organizmie człowieka. Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej mogą pojawiać się w trakcie trwania choroby układowej, a nawet poprzedzać wystąpienie zmian ogólnych.

Do jednych z najczęstszych jednostek chorobowych manifestujących się na błonie śluzowej jamy ustnej zaliczamy: liszaj płaski, pęcherzycę, pemfigoid, rumień wysiękowy wielopostaciowy oraz toczeń rumieniowaty. Ale warto również wspomnieć, że w przebiegu takich chorób jak np. alergie pokarmowe, niedokrwistość czy nieswoiste choroby jelit również może dochodzić do pojawienia się zmian w jamie ustnej. Dlatego tak ważna jest diagnostyka zmian pojawiających się na błonie śluzowej jamy ustnej, która często obejmuje nie tylko badanie kliniczne i wykonanie zdjęć rentgenowskich w gabinecie stomatologicznym, ale także jest diagnostyka poszerzona o badania ogólne krwi, badania mikrobiologiczne i mykologiczne oraz badania histopatologiczne i immunologiczne (pobranie wycinków błony śluzowej). Leczeniem chorób błony sluzowej zajmuje się dentysta specjalista periodontolog.

Zmiany w przebiegu wielu chorób mają charakter przewlekłych nadżerek błony śluzowej jamy ustnej, które w znaczny sposób utrudniają przyjmowanie stałych pokarmów, szczotkowanie zębów i powodują znaczny dyskomfort w życiu pacjenta. 

Na zdjęciu 1 pacjenci z rozpoznanym pemfigoidem błon śluzowych.

Choroby błony śluzowej

Na zdjęciu 2 pacjenci z rozpoznaną pęcherzycą.

Na zdjęciu 3 pacjent z toczniem oraz pacjent z liszajem płaskim.

Zmiany na błonie śluzowej

Na błonie śluzowej jamy ustnej występują różne zmiany m.in. zmiany zanikowe, rozrostowe, nadżerki czy owrzodzenia. Mogą przyjmować rożny kształt i występować w różnych lokalizacjach, np. na języku, podniebieniu, w dnie jamy ustnej, na dziąsłach czy błonie śluzowej policzka. Część z nich to zmiany łagodne, a część to zmiany przednowotworowe lub złośliwe. Dlatego tak ważna jest czujność. Rozstrzygającym badaniem jest pobranie wycinka lub usunięcie zmiany w całości i przekazanie go do badania w powiększeniu pod mikroskopem przez patomorfologa czyli tzw. badania histopatologicznego. 

Na zdjęciu 1 zmiana rozrostowa w okolicy kąta ust powstała pod wpływem przewlekłego urazu, ok. 6 lat temu, nawykowo przygryzania przez pacjenta – rozpoznanie histopatologiczne: włókniak. 

Zmiany na błonie śluzowej

Opinie

Lubińska Stomatologia Ortodoncja
ul. Mazurska 3/1
Szczecin 70-424

tel: 535 083 300, 516 020 140

RODO